Termes del servei

CONDICIONS D'ÚS I AVÍS LEGAL

D’acord amb les obligacions establertes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es facilita la següent informació relacionada amb el lloc web :

 1. DADES D’IDENTIFICACIÓ : El titular legal d’ aquesta web és l’empresa Process Talks SL amb adreça al C/ Del Torn, 17174 Sant Feliu de Pallerols amb NIF: B02971182, telèfon: +34 934 137 853 i correu electrònic: hello@processtalks.com

   

 2. ACCÉS I NAVEGACIÓ: L’ accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’ usuari i implica l’acceptació d’aquests termes i condicions d’ús .

   

 3. ÚS DEL LLOC WEB: Les publicacions , la informació, les dades, els fitxers i les imatges penjades a https://www.processtalks.com (d’ara endavant, “els continguts”) la titularitat de les quals no s’identifica específicament en cas contrari són propietat de Process Talks SL . L’usuari és responsable d’ utilitzar el lloc web i els seus continguts d’acord amb el que estableixen aquestes condicions
  i condicions.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts publicats en aquest lloc web i , sense limitació , es compromet a no utilitzar-los per:

(i) participar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia terrorisme o violació dels drets humans; (iii) causar danys a Process Talks SL sistemes, el seu supliers o de tercers, introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre físic o sistemes informàtics susceptibles de causar els danys esmentats; (iv) causa danys a la reputació de Process Talks SL; (iv) intentar accedir i utilitzar el correu electrònic comptes d’altres usuaris i/o modificar o manipular els seus missatges.

Process Talks no serà responsable de cap ideal, opinió, creença o pensament expressat pels usuaris a través de qualsevol eina de participació que es pugui crear, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

 1. LLOCS WEB DE TERCERS : El nostre lloc web pot incloure hiperenllaços a altres llocs que no ho són operat o controlat per Process Talks SL. Per tant, Process Talks SL no ho fa garantia, ni es fa responsable de la legalitat, fiabilitat, utilitat, veracitat i l’actualitat dels continguts d’aquests llocs web o les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans proporcionar la seva informació personal a aquests tercerfesta llocs web tingueu en compte que
  les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

 2. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS : Pots consultar tota la informació relacionada amb el tractament de les dades personals a la nostra Política de Privacitat .
 3. COOKIES : Pots consultar tota la informació relacionada amb l’existència i gestió de cookies a la nostra Política de Cookies .
 1. MENORES: El contingut de el lloc web és adequat per la majoria audiències encara que nosaltres informar vostè això usuaris haver de ser de legal edat a triar un de el plans o serveis ofert per el empresa. El titular legal del lloc web declina qualsevol responsabilitat derivats de incompliment aquest requisit.
 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL: Tret que s’especifiqui el contrari, Process Talks SL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual del seu lloc web, així com de tots els continguts que hi conté (per exemple, imatges, àudio, vídeo, programari , textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura, etc.). i disseny, etc.).

Process Talks SL manté tots els drets reservats. Qualsevol ús que no hagi estat expressament
autoritzat per Process Talks SL es considerarà una infracció greu de la seva intel·lectual o drets de propietat industrial. Reproducció, distribució i comunicació pública de tots o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol media i per qualsevol Queden expressament prohibits els mitjans tècnics, sense l’autorització de Process Talks SL. L’usuari es compromet i es compromet respectar la Propietat Intel·lectual i Industrial drets propietat de Process Talks SL. L’usuari ha d’abstenir-se d’esborrar, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat del lloc web.

 1. EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT: Procés Xerrades SL no es fa responsable, en cap cas, de danys de qualsevol mena que maig sorgir de l’ús o accés al seu lloc web i concretament però sense limitació: per errors o omissions en els continguts, relacionat amb la disponibilitat del lloc web així com per al transmissió de virus o programes maliciosos o nocius a través els continguts, malgrat havent adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a prevenir aquesta situació.
 1. MODIFICACIONS: Procés Xerrades SL el dret a dur a terme sense previ avís cap modificacions a la seva pàgina web, podent canviar, eliminar o afegir tot tipus de continguts i serveis.
 1. POLÍTICA D’ ENLLAÇAMENT :
  1. Qualsevol hiperenllaç o interacció amb un lloc web de tercers ha d’estar subjecte a les condicions següents:
 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis o continguts del lloc web sense l’autorització prèvia i expressa de Process Talks SL.
 • No profundaenllaços o IMG o imatge enllaços, o marcs amb el El lloc web https://www.processtalks.com/ serà establert sense el anterior i autorització expressa del seu titular.
 • No es farà cap declaració falsa, inexacte o incorrecta sobre el https://www.processtalks.com/ o sobre els serveis o continguts del mateix. Excepte aquells senyals que en formen part un hiperenllaç, un terçfesta nosaltres pàgina no contindrà cap marca comercial, nom comercial, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Process Talks SL, llevat que autoritzar expressamentd.
 • L’ existència d’ un hiperenllaç no implicarà l’existència de cap relació comercial entre Process Talks SL i el titular legal del lloc web aliè , ni el coneixement i acceptació per Process Talks SL dels serveis i continguts oferts en aquest lloc .
 • Process Talks SL no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic al lloc web on hi hagi un hiperenllaç al lloc de Process Talks SL , ni serà responsable de cap informació i declaració que s’hi inclogui.
  1. La pàgina web maig maki disponibles per a l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen l’única funció de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense en tot cas sent consiva fer un suggeriment, recomanació o invitació per visitar-los. Process Talks SL no ho fa comercialitzar, dirigir, controlar o posseir els continguts, serveis, informació i declaracions disponibles en aquests llocs web. Process Talks SL no ho fa assumir qualsevol tipus de resresponsabilitat, fins i tot indirecta o subsidiària, per danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, legalitat, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, declaracions, existeixen productes i serveisting o s’ofereixen en llocs web no gestionats per Process Talks SL i que són accessibles a través del seu lloc web.
 1. DRET D’ EXCLUSIÓ: Process Talks SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc i /o als Serveis contractats sense avís previ a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions d’ús i avís legal.
 1. DEFENSA DELS DRETS: Process Talks SL perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol ús il·lícit del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret .
 1. MODIFICACIÓ DE TERMES : Process Talks SL pot modificar unilateralment en qualsevol moment els termes i condicions d’ús que s’hi estableixen .
 1. DURADA: Aquestes condicions estaran vigents fins que es modifiquin i es publiquin les noves .
 1. LEGISLACIÓ APLICABLE : La relació entre Process Talks SL i l’usuari -en tot allò relacionat amb aquest lloc web- es regirà pel que disposa la legislació i normativa espanyola corresponent .

AVISO LEGAL I TERMINOS I CONDICIONS D'USO

En compliment del deber de la informació reconeguda a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació per facilitar la següent informació relacionada amb el lloc web:

 1. DATES IDENTIFICATIUS: El titular del domini web és la mercantil Process Talks SL amb domicili al C/ Del Torn, 17174 Sant Feliu de Pallerols amb NIF: B02971182, telèfon: +34 934 137 853 i correu electrònic de contacte: hello@processtalks. com
 1. ACCÉS I NAVEGACIÓN: L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació dels presents termes i condicions d’ús.
 1. USO DEL SITIO WEB: Els articles, les informacions, les dades, els arxius i les imatges publicades a https://www.processtalks.com (en endavant, «els continguts») no s’identifiquen amb la forma específica de les propietats de Process Talks SL . L’usuari és el responsable d’utilitzar el lloc web i els seus continguts de conformitat amb l’establert en els presents termes i condicions.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que Process Talks SL ofereix a través del seu lloc web i amb caràcter enunciatiu, però sense limitació, i sense emplear per a:

(i) incurrir en activitats il·lícites, ilegals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfobo, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atentatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics o informàtics de Process Talks SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en el red virus informàtics o quins altres sistemes físics o informàtics que poden provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) provocar danys reputacionals a Process Talks SL; (iv) intentar accedir-hi, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Process Talks no serà responsable de les opinions vertides pels usuaris a través de qualsevol eina de participació que pugui crear-se, conforme al previst a la normativa d’aplicació.

 1. SITIOS WEB DE TERCEROS: El nostre lloc web pot incloure hipervínculos a altres llocs que no estan operats o controlats per Process Talks SL. Per ello Process Talks SL no garanteix, no es fa responsable de la sol·licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts dels contes, llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Per favor, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web a Process Talks SL té en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.
 1. TRATAMIENT DE DADES PERSONALS : Podeu consultar tota la informació relativa al tractament de dades personals per part de Process Talks SL a la nostra Política de Privacitat.
 1. COOKIES : Podeu consultar tota la informació relativa al tractament i el reconeixement de les cookies a la nostra Política de Cookies.
 1. MENORES DE EDAD: El contenido del sitio web está dirigido a todos los públicos, aunque les informamos que los usuarios han de ser mayores de edad para escoger unos de los planes ofrecidos por la empresa . El titular de la web declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.
 1. PROPIEDAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Process Talks SL per sí mateix o com a cessionari, i sempre que no es mostra específicament el contrari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com els elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges). , so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.).

Process Talks SL manté tots els drets reservats. Cal demanar l’ús no autoritzat prèviament per Process Talks SL serà considerat una violació greu dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial. Quedan expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posició a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fines comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització. de Process Talks SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Process Talks SL. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat del lloc web.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Process Talks SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui ocasionar mitjançant l’ús o l’accés al seu lloc web, i, en concret, un títol enunciatiu però sense limitació: per errors o omissions. en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web –el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – ,así com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesivos en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. .
 1. MODIFICACIONS: Process Talks SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideren oportunitats al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del mateix com la forma en la que apareixen. presentats o localitzats.
 1. POLÍTICA D’ENLACES:
  1. Les persones o entitats que pretenen realitzar o realitzar un hipervíncle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web https://www.processtalks.com/ hauran de seguir les següents condicions:
 • No es permet la reproducció total o parcial de ninguno dels serveis ni continguts del lloc web sense l’autorització prèvia expressa de Process Talks SL.
 • No s’estableixen enllaços profunds ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web de https://www.processtalks.com/ sense l’autorització prèvia expressa del seu titular.
 • No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web https://www.processtalks.com/ ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Salvo aquells signes que formen part de l’hipervíncle, la pàgina web en la que s’establisca no contendrà cap marca, nom comercial, ròtul d’establiment, denominació, logotip, eslògan i altres signes distintius pertenecientes a Process Talks SL, salva autorització expressa d’aquesta.
 • L’establiment de l’hipervíncle no implicarà l’existència de cap relació comercial entre Process Talks SL i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es fa realitat, ni el coneixement i l’acceptació de Process Talks SL dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina. web o portal.
 • Process Talks SL no serà responsable dels continguts o serveis a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es fa realitat l’hipervíncle, ni de les informacions i manifestacions incloses als mateixos.
  1. El lloc web https://www.processtalks.com/ pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Dichos enllaços tenen com a única funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se una sugerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. Process Talks SL no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web. Process Talks SL no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni siquiera de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que podrien derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions. , opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts als llocs web no gestionats per Process Talks SL i que resulten accessibles a través del seu lloc web.
 1. DERECHO D’EXCLUSIÓ: Process Talks SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/oa els Serveis contractats sense necessitat de preaviso, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incumben els presents termes i condicions d’ús. .
 1. DEFENSA DE LOS DERECHOS: Process Talks SL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indebida del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre en dret.
 1. MODIFICACIÓ DELS PRESENTS TÉRMINOS I CONDICIONS: Process Talks SL podrà modificar en qualsevol moment els termes i condicions d’ús aquí determinats.
 1. DURADA: Els presents termes i condicions estaran vigents fins que es modifiquin i es publiquin els nous.
 1. LEGISLACIÓ APLICABLE: La relació entre Process Talks SL i l’usuari en tot el que estigui vinculat amb el present lloc web es regirà per l’establert a la legislació i normativa vigents a Espanya.