Carreres

AFEGEIX-TE AL NOSTRE EQUIP

Explora les nostres ofertes de feina

Post Doc Posició: aprenentatge profund per a processos empresarials automatització

Oferim una plaça postdoctoral d’1 any, treballant en un entorn de recerca universitari i en estret contacte amb una start-up amb l’objectiu de desenvolupar productes que afavoreixin la transformació digital de pimes i altres organitzacions amb pocs recursos.

Si voleu sol·licitar-vos, envieu el vostre currículum directament a hello@processtalks.com .

Enginyer de programari - Curació de dades

Estem buscant un enginyer de programari per dissenyar i desenvolupar una eina de gestió de dades que ajudarà a l’equip lingüístic a crear, curar i mantenir els conjunts de dades de prova i formació que s’utilitzen per ajustar els models neuronals.

Si voleu sol·licitar-vos, envieu el vostre currículum directament a hello@processtalks.com .

Post Doc Position – Deep Learning for business process automation

We offer a post-doc position of 1 year, working in a university research environment and in close contact with a start-up aiming to develop products fostering the digital transformation of SMEs and other low-resource organizations.

If you wish yo apply, please send your CV directly to hello@processtalks.com.

Software Engineer – Data Curation

We are looking for a Software Engineer to design and develop a data management tool that will assist out Linguistic Team to create, curate, and maintain the training and tests datasets that are used for fine tuning of neural models.

If you wish yo apply, please send your CV directly to hello@processtalks.com.