bloc

Modelatge de processos fàcil

Modelatge de processos fàcil

Qualsevol persona al teu voltant coneix certs processos que són importants en la seva vida diària. Per exemple, si aneu a un supermercat, podeu trobar repobladors de botigues que necessiten omplir els prestatges que es buiden i segueixen un procés particular per a això. La gestió de les reclamacions dels clients en una botiga en línia també requereix un procés predefinit. Quan demaneu un préstec en un banc, hi ha un procés clar definit al cap de la persona amb qui parleu. En la construcció d’un edifici, cada dia se segueixen diversos processos… Podríem seguir donant exemples una i altra vegada…

Conèixer els processos de la vostra organització en què esteu involucrat és imprescindible. Això permet establir objectius i garanties clars, i potenciar la col·laboració quan diverses persones o sistemes necessiten interactuar per completar amb èxit un procés determinat. És per això que les organitzacions sovint disposen d’un dipòsit digital de descripcions de processos actualitzades… i és per això que, en els darrers 30 anys, han existit diverses solucions de programari per al modelatge de processos. A principis dels anys 2000, es va establir l’estàndard Business Process Modeling and Notation (BPMN) com a llenguatge de facto per descriure processos a les organitzacions. La nova versió (BPMN 2.0), que va sorgir el 2010, és adoptada per la majoria dels proveïdors de modelització de processos.

BPMN ha permès amb èxit a les organitzacions fer un pas clar cap a l’automatització. Tot i així, aquest estàndard només és accessible per a rols molt tècnics. En els nostres exemples de processos reals anteriors, cap dels rols (restituïdor de botigues, operador de centre de trucades, treballador bancari, constructor) sembla tenir el perfil i la formació tècnica, però ni el temps, per entendre completament les 538 pàgines de l’ especificació BPMN 2.0. . Això a la pràctica impedeix inevitablement que aquestes persones descriguin a BPMN 2.0 el procés en què estan involucrats, tot i que poden ser la millor opció per descriure amb precisió el procés…

Explica el teu procés!

Les barreres importants que pot trobar qualsevol dels rols esmentats anteriorment quan s’utilitzen les solucions actuals per a processos de modelització a BPMN 2.0 són:

  • No conec la semàntica de BPMN 2.0, de manera que hi ha una gran bretxa entre el procés al seu cap i el corresponent a BPMN 2.0.
  • No s’utilitzen i no tenen temps per aprendre solucions de programari complexes per modelar processos a BPMN 2.0.
  • Encara que aconsegueixin superar els dos problemes anteriors, mai no estan segurs de si el model obtingut és correcte i compleix l’estàndard, o si hi ha una manera de millorar-lo.

Això de cap manera els fa inadequats per al modelatge de processos! Simplement, les solucions de programari actuals no les consideraven com a possibles modeladors. Però si els demaneu que descriguin el procés de manera esquemàtica (en text, amb una imatge o pas a pas), els serà molt fàcil realitzar la tasca de modelització del procés. Podran dir immediatament frases com:

Afegiu les activitats AB i C al procés

“A precedeix a B”

“La branca d’A la realitza Recursos Humans”

“La branca d’A es repeteix”

“C està en conflicte amb el bucle de A”

“C és interpretat per Sales”

Per tant, si hi hagués una tecnologia que acceptés aquestes frases (per text escrit o per veu) i les convertís en un model de procés vàlid i d’alta qualitat a l’estàndard BPMN 2.0, tot seria molt més fàcil!

Process Talks és una tecnologia que, entre altres funcionalitats disruptives, fa precisament això!

Una persona simplement pot explicar el procés com si estigués parlant amb Alexa, o com si estigués descrivint en un document textual, i Process Talks torna amb el millor model de procés d’alta qualitat i compatible amb BPMN 2.0. Automàticament. A cada interacció.

Amb Process Talks, el procés de modelització de processos ja no és una tasca solitària, sinó una tasca col·laborativa entre un grup de modeladors i un increïble sistema impulsat per IA, assegut en segon pla, que es preocupa per interpretar les intencions dels modeladors, cerca el millor model de procés que s’adapti a ells i el mostra amb cada modificació. Podeu veure la tecnologia al següent vídeo .

Mai el modelatge de processos ha estat tan racionalitzat.

T’atreveixes a provar? Si us plau, planifiqueu una demostració amb nosaltres a aquest enllaç .

Foto d’Irina Lo a Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn